تغییر نام شرکت به نوآوران توسعه ملی

با عنایت به ماموریت‌های جدید، اهداف و عملکرد شرکت و با توجه به انتظارات گروه اقتصادی توسعه ملی، پس از طی تشریفات قانونی، نام شرکت به “نوآوران توسعه ملی” تغییر یافت.‌‌⠀
‌‌‌⠀
‌‌ما را از این پس به جای کارآفرینان سبز خلیج فارس، با عنوان شرکت نوآوران توسعه ملی بنامید.⠀

شرکت نوآوران توسعه ملی⠀

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!