شرکت نوآوران توسعه ملی، “دانش بنیان” شناخته شد

شرکت نوآوران توسعه ملی، “دانش بنیان” شناخته شد⠀
‌‌‌⠀
‌‌‌با پیگیری‌های مستمر مدیرعامل شرکت نوآوران توسعه ملی، این شرکت در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه، به‌طور رسمی از سوی اداره کل شرکت‌های دانش بنیان معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری به عنوان شرکت دانش بنیان شناخته شد.‌‌‌⠀
‌‌‌‌⠀
‌‌‌این موفقیت را به تمامی همکاران و جامعه علمی کشور تبریک می‌گوییم.‌‌⠀

شرکت نوآوران توسعه ملی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!