فرم ارزیابی اولیه توان صادراتی

لطفا جهت ارزیابی اولیه محصول خود فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید:

شما همچنین می‌توانید فایل فرم را از انتهای این صفحه دانلود و تکمیل و جهت ارزیابی برای ما ارسال نمایید 

در تکمیل و ارسال فرم فوق موارد زیر مد نظر قرار گیرد:

  • لطفاً فرم فوق با تمرکز به صادرات به کشور اسپانیا، تکمیل گردد.
  • فرم فوق را در قالب فایل ورد تکمیل و به یکی از کانال های ارتباطی اعلام شده از سوی شرکت نوآوران ارسال نمایید.
  • پس از دریافت فرم، اطلاعات در کارگروه ارزیابی توان صادراتی، بررسی خواهد شد و نتیجه متعاقباً اعلام خواهد گردید.
  • محصولات دانش بنیان در اولویت هستند.
  • لطفاً مستندات لازم در خصوص گواهی نامه ها و تاییدیه ها نیز به انضمام فرم ارسال گردد.

تکمیل کردن فرم فوق و ارسال آن، حقی را به شرکت تکمیل کننده و ارسال کننده مترتب نمی سازد.

شما همچنین می توانید فایل فرم را دانلود و تکمیل نموده و سپس برای ما آپلود نمایید

شما همچنین می توانید فایل فرم را دانلود و تکمیل نموده و سپس برای ما آپلود نمایید