رزومه دکتر حمید آیتی

حمید آیتی
متولد : بیرجند
ayati1339@gmail.com

مدارج تحصیلی:
دکترای مدیریت دولتی.گرایش منابع انسانی. دانشگاه علامه طباطبایی(۸۵-۸۹)
کارشناسی ارشد حقوق عمومی. دانشگاه تهران(۷۲-۷۵)
کارشناسی حقوق. دانشگاه شهید بهشتی(۶۴-۶۸)
رتبه علمی: استادیار پژوهش و عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی

hamid_ayati_resume

برخی از سوابق علمی،مدیریتی و اجرایی:

 • عضو و رییس هیات مدیره شرکت نوآوران توسعه ملی (۹۸- ۹۹)
 • رییس پژوهشکده فرهنگ ، هنر و معماری(۹۲-۹۸) و (۸۳-۸۶)
 • عضو هیات مدیره موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی(۹۲-۹۳)
 • معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده فرهنگ،هنر و معماری(۸۶-۹۰)
 • مدیرکل برنامه ریزی فرهنگی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی(۷۲-۸۳)
 • مسئول بخش فرهنگی جهاددانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی(۶۵-۷۲)
 • عضو شورای تخصصی گروه مدیریت فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ(۹۲-۹۸)
 • عضو شورای علمی کتاب جهاد دانشگاهی(۸۳-۹۸)
 • عضو شورای سردبیری هفته نامه “بازار کار” (۷۹-۸۲)
 • مدرس در دانشکده های حقوق و مدیریت دانشگاه های علامه طباطبایی و علم و فرهنگ(۸۷-۹۹)
 • مدیر مسئول فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی(۹۲-۹۸)
 • رییس شورای سیاستگذاری همایش ملی اخلاق و جامعه ایرانی – ۹۵
 • رییس شورای سیاستگذاری کنفرانس بین المللی هنر،معماری و کاربردها – ۹۵
 • رییس کمیته سیاستگذاری کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری – ۹۴
 • عضو شورای سیاستگذاری همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی – ۹۵
 • عضو شورای سیاستگذاری کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی – ۹۵
 • عضو شورای برگزاری جشنواره سینمایی فیلم “خورشید” – ۹۴
 • عضو شورای علمی همایش جریان شناسی فرهنگی در دانشگاه ها – ۹۴
 • عضو شورای علمی همایش ملی “در جستجوی فردا – واکاوی مفهوم و مصداق شهر ایرانی اسلامی” – ۹۳
 • عضو شورای علمی همایش ملی بزرگداشت شیخ ابوالقاسم گرکانی – ۹۳
 • داور مسابقات ملی مناظره دانشجویی – ۹۵
 • داور جشنواره های انتخاب کتاب سال و پایان نامه دانشجویی جهاد دانشگاهی- چندین دوره – دهه ۸۰و۹۰
 • عضو شورای برنامه ریزی و برگزاری جشنواره های متعدد فرهنگی،هنری و ادبی سراسری دانشجویان کشور – دهه۶۰و۷۰
 • مدیر مسئول موسسه فرهنگی هنری “عصر شکوفان فرهنگ” – ۹۹
 • بنیانگذار دو انتشارات حقوقی: نشر میزان(۷۲) و نشر حقوقدان(۷۵)
 • انتخاب به عنوان”دانشجوی نمونه کشور” با معرفی از سوی دانشگاه تهران – ۷۵
 • دارای مقالات علمی پژوهشی
 • انتشار یادداشت های اجتماعی،سیاسی و فرهنگی در مطبوعات
 • انجام طرح های متعدد پژوهشی

فهرست تالیف ها:

 • آزادی عقیده وبیان – انتشارات فردوسی – ۱۳۷۵
 • حقوق آفرینش های فکری – انتشارات حقوقدان – ۱۳۷۶
 • حقوق آفرینش های ادبی و هنری- سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی -۱۳۸۹
 • حقوق آفرینش های ادبی و هنری(چاپ سوم) –انتشارات دادگستر – ۱۳۹۵
 • نگرشی به مفاهیم کارآفرینی و پایدارسازی مشاغل مشتمل بر ۱۴ عنوان(تالیف گروهی) – انتشارات دانش نگار- ۱۳۹۲
 • تطبیق قانون اساسی مصوب ۵۸ و بازنگری مصوبات- انتشارات دانش نگار – ۱۳۸۰
 • مجموعه شعر – انتشارات دانش نگار – ۱۳۸۴