چشم انداز نوآوران توسعه ملی

چشم انداز نوآوران توسعه ملی

شرکت نوآوران در افق چشم انداز ۱۴۰۳، انتخاب اول شرکت‌های گروه برای دریافت خدمات نوآوری ( اعم از بهم‌رسانی، سرمایه‌گذاری و شتابدهی، رصد فناوری‌ها و آینده‌پژوهی) و جزء سه انتخاب اول اکوسیستم استارتاپی و دانش‌بنیان کشور برای دریافت خدمات کارگزاری بهم‌رسانی نوآوری و اتصال به شرکت‌های صنعتی بزرگ خواهد بود.