اکسنچر در گزارش ۲۰۲۱ به بررسی روندهای فناوری پرداخته است

اکسنچر در این گزارش ۲۰۲۱ به بررسی روندهای فناوری امسال پرداخته و به دنبال ارائه یک بینش به شرکت ها و مردم برای تغییر
در کسب و کار خود و پذیرفتن قدرت فناوری در تغییر چارچوب ها و ساختارها است.

در مقدمه این گزارش آمده است که

جهان تشنه نوع جدیدی از رهبری است.
در میان چالش های سال ۲۰۲۰ ،
شرکت های بیشتر از همیشه پذیرفته اند
که هر کسب و کار یک فن آوری محسوب میشود

تکنولوژی به طور مداوم تغییر شکل می دهد و تحول می یابد
شرکت ها شروع به شکل دادن به واقعیت پس از همه گیری می کنند
باید یاد بگیرد که بر تغییر تسلط پیدا کنند.

شما میتوانید مقاله را به زبان اصلی از لینک زیر دانلود نمایید

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!