خدمات نوآوران

شرکت نوآوران توسعه ملی با بهره‌مندی از دانش فنی تخصصی و استفاده از ظرفیت شبکه متخصصان خود در زمینه نوآوری باز، ارائه کننده انواع خدمات توسعه نوآوری و فناوری به شرکت‌های زیرمجموعه گروه توسعه ملی است. این خدمات شامل فرهنگسازی، اندازه‌گیری، ارزیابی، شناسایی نیازهای فناورانه، رصد هوشمندی، تسهیل دستیابی و تقویت نوآوری است.

همچنین با استفاده از شبکه گسترده خود در اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور اعم از استارتاپ‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، پارک‌ها و مراکز رشد، سرمایه‌گذاران و همچنین نهادهای دولتی قانون‌گذار و تسهیل‌گر، بستری پویا برای ارتباط و تبادل فناوری و نوآوری میان فناوران و متقاضیان آن ایجاد کرده است و در عمل نقش موثری در بهبود عملکرد هلدینگ توسعه ملی از طریق نوآوری ایفا می‌کند.

معرفی خدمات

۱ـ شناسایی و اولویت دهی چالش‌ها / نیازهای فنی و فناورانه
۲ـ بهم‌رسانی
۳ـ مسابقه فنی و فناورانه
۴ـ تحقیق و توسعه داخلی
۵ـ انتقال تکنولوژی
۶ـ سرمایه‌گذاری / شتابدهی
۷ـ آموزش / ترویج (مدیریت نوآوری و فناوری)
۸ـ آینده پژوهی و تحلیل روندها
۹ـ ارزیابی و اندازه‌گیری نوآوری در سطح شرکت‌های گروه توسعه ملی
۱۰ـ پویش محیط شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآفرین / دیده‌بانی