درباره شرکت

شرکت نوآوران توسعه ملی (کارآفرینان سبزخلیج فارس سابق) به عنوان بازوی فکری و اجرایی شرکت ‏سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در حوزه نوآوری فعالیت می کند. در دوره جدید مدیریتی این شرکت که از ‏اسفند ماه سال ۱۳۹۷ آغاز گردیده است، این شرکت ماموریت خود را اندازه گیری، ارزیابی، فرهنگ سازی، تسریع و تقویت ‏نوآوری در همه اشکال تعریف نموده است. این شرکت، هم اینک کانال اصلی ارتباطات شرکت های زیرمجموعه گروه با اکوسیستم ‏نوآوری و توسعه فناوری ایران است و در این زمینه فهرست بلندی از اقدامات و برنامه ها را عملیاتی نموده و برنامه های دیگری ‏را نیز در دست اجرا دارد. ‏

خدمات نوآوران توسعه ملی در سه دسته کلی قرار می‌گیرد:

 

  1. شناسایی و فرموله کردن نیازهای فنی و فناورانه‌ی صنعت از یک سو
  2. ارتباطِ عمیق و مستمر با اکوسیستم استارتاپی و شبکه‌ی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور از سوی دیگر
  3. و در نهایت تسهیل‌گری تعاملات و تکمیل اکوسیستم