درباره شرکت

شرکت نوآوران توسعه ملی، بازوی فکری و اجرایی شرکت ‏«سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی» است که در حوزه نوآوری فعالیت دارد.

 

این شرکت به عنوان مشاور تخصصی در حوزه نوآوری و فناوری سه محور زیر را دنبال می‌کند:

 

  • ارائه‌ی خدمات نوآوری سازمانی، بهم‌رسانی عرضه و تقاضای فناوری و نوآوری
  • ارائه‌ی خدمات تأمین مالی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر؛ ارزیابی و ارزشگذاری شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها
  • ارائه‌ی خدمات توانمندسازی و توسعه‌ی بازار داخلی و خارجی شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها

همچنین شرکت نوآوران توسعه ملی به عنوان یک شرکت دانش‌بنیان در حوزه‌ی خدمات تجاری‌سازی، دارای مجوزهای لازم و قرارداد با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نیز صندوق نوآوری و شکوفایی است.

خدمات نوآوران توسعه ملی در سه دسته کلی قرار می‌گیرد:

 

  1. شناسایی و فرموله کردن نیازهای فنی و فناورانه‌ی صنعت از یک سو
  2. ارتباطِ عمیق و مستمر با اکوسیستم استارتاپی و شبکه‌ی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور از سوی دیگر
  3. و در نهایت تسهیل‌گری تعاملات و تکمیل اکوسیستم