اعضای تیم نوآوران توسعه ملی

اعضای هیات مدیره

هادی نیلفروشان

مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره

حمید آیتی

رئیس هیات مدیره

علی عسگری‌نژاد امیری

عضو هیات مدیره

سایر همکاران

مهرناز حیدری

مدیر واحد نوآوری توسعه کسب و کار

image

رضوان عبداللهی

رئیس سرمایه‌گذاری خطرپذیر

لیشام شهبازیان

رئیس واحد بهم رسانی نوآوری

منیژه جرموز

مدیر دفتر مدیرعامل

نسترن نوذریان

کارشناس واحد سرمایه‌گذاری خطرپذیر

صنم ثقلینی

کارشناس واحد بهم‌رسانی نوآوری